Ayvacık, Koyunevi, 132 ada 11 parsel2017.11.15


İLAN

İlimiz Ayvacık İlçesi, Koyunevi Köyü, 132 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Otel Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6.b. ve 10.c. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 113 sayılı kararı ile onanmıştır.

Onaylı planlar, 15.11.2017 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile İl Özel İdaresi askı ilan panosuna asılmıştır.

 

İLAN OLUNUR

 ilanlarimiz/NİP_AÇIKLAMA_RAPORU(2).pdf


ilanlarimiz/J16A05D1A_UİP.pdf


ilanlarimiz/J16A05D1B_UİP.pdf


ilanlarimiz/UİP_AÇIKLAMA_RAPORU(2).pdf


ilanlarimiz/5000_NİP(11).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.