Çanakkale İli, Merkez ve Lapseki İlçeleri, Bodurlar ve Üçpınar Köyleri sınırları dâhilinde RES amaçlı ilave imar planları2017.10.19


ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Çanakkale İli, Merkez ve Lapseki İlçeleri, Bodurlar ve Üçpınar Köyleri sınırları dâhilinde hazırlanan "Enerji Üretim Alanı (RES)" amaçlı  1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (RES)” amaçlı 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İl Genel Meclisi’nin 06.10.2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile onanmıştır.

            Onaylanan imar planları 19.10.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Özel İdaresi internet sayfasında ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan tahtasında ilan edilmiştir.

  

İLAN OLUNUR
ilanlarimiz/H17D13B_NİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B1C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B1B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B1A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B1D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B2A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B2B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A_NİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D13B2D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A1D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A1A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A1B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A2A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A2C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A3A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A3B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14A2B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B_NİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B1A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B1B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B1C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B1D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B2C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B3A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B2D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D14B3B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A1C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A_NİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A2C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A2D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A3A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A3B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A4A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15B_NİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15A4B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15B4A_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15B4C_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15B4B_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/H17D15B4D_UİP_PDF(1).pdf


ilanlarimiz/UİP_RAPOR(17).pdf


ilanlarimiz/NİP_RAPOR(14).pdf 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.