HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Image title

Image title

 

Av. İlknur ÜZENLİ

Av. Derya SUNAR

 Av. Figen TONKA

 

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri :

* Çanakkale İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuki danışmanlığının yapılması ve davaların takip edilmesini sağlamak,
* İl Özel İdaresinin ve diğer müdürlükler tarafından iletilen hususlarda hukuki görüş vermek,
* Gerektiğinde İl Özel İdaresi ve diğer müdürlüklerin Kamu İhale Kanununda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek,
* İl Özel İdaresi ve diğer müdürlüklere ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek,
* Her türlü yargı organı, hakim ve icra daireleri ile noterler tarafından Özel İdareye izafeten il tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek,
* Genel Sekreterliğin talebi üzerine toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,
* Genel sekreterlik tarafından çıkarılacak yönetmelikler tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve hukuki yönden görüş bildirmek,
* Bilgi Edindirme Yasası kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
* Birim arşivi oluşturmak,
* Amirlerin ve mevzuatın verdiği görevleri yapmak.

 


 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.