GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Image title

Image title

Muzaffer DAĞLAR

Genel Sekreter Yardımcısı

Celil SEZGİN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Genel Sekreter Yardımcılarının Görevleri :

* Kurumsal kimlik açısından, idaremizde ve bağlı birimlerde gözlenen aksaklıkları giderecek çalışmalar yapmak,
* İdaredeki birimler arası ve kendine bağlı birimler arasında eşgüdüm gerektiren konuları tespit etmek, gereğini yapmak ve öneride bulunmak,
* Birim müdürlerini koordine etmek,
* Valilik ve Genel Sekreterlik genelgelerinin uygulanma derecesini takip etmek, rapora bağlamak,
* Personelin mesaiye devamları hususunu birim müdürleri aracılığı ile takip etmek,
* 5302 sayılı Kanunun 30. maddesinin (k) fıkrasına göre Vali adına, 5302 sayılı Kanunun 35. maddesinin 2. fıkrasına göre Genel Sekreter adına,müdürlüklerin iş ve işlemlerinin muhtelif zamanlarda denetlenmesini sağlayarak, denetleme sonuçlarını rapor halinde Valiye ve Genel Sekretere sunmak,
* Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak.

 


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.