BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

       Erdal ERENSAYIN 
         Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

 

 

= Birimin bütçesi çerçevesinde genel yönetim harcama iş ve işlemleri yapmak, 

= Teşkilatın iş ve işlemlerinin yürütümüne ilişkin genel emirleri ile iç genelgelerini düzenlemek. 

= İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak olan Tören ve Temsil Giderleri Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek ,

= Valinin; ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk’ü anma ve mahalli kurtuluş günleri, tören vb. işlerle ilgili olarak İl Özel İdaresine verdiği görevleri yapmak.

= AB finansmanını, projelerini yürütmek, 

 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

 

=         İdare ile görsel ve yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkileri sağlamak,

=         İhtiyaç duyulan günlük, haftalık, aylık, gazete ve dergilerinin alınarak arşivlenmesini sağlamak,

=       Köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikâyetlerin küpür halinde çoğaltılması ve bunları ilgili makam ve birimlere ulaştırmak,

=         İdare etkinliklerinin ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydetmek ve arşivlemek,

=         İdareye ait alanlarda yapılacak çekim izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

=         Uygun görülen yayınlar ile haber ve duyuru bültenlerinin basımı ile dağıtılmasını sağlamak,

=         İdare ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması, bu amaçla;

=         Halkın doğrudan ulaşabileceği telefon hattı kurulması,

=         Şikâyet ve talep kabul masaları kurmak,

=         İnternet üzerinden oluşturulmuş internet sitesine gelen iletileri değerlendirmek,

=        Çanakkale halkının İdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapması ve yaptırması,

=         İdare faaliyetleri açısından halkın bilgilendirilmesini sağlamak,

=         Yurtdışındaki mahalli idareler ve diğer kurum, kuruluşlarla ilgili işlemlerini organize etmek


 
 
 
 
 
 
 
KARAR ORGANLARI
 
 
KURUMSAL YAPI
 
 
 
 
 
 


Tüm Hakları Saklıdır © 2015
Çanakkale İl Özel İdaresi
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 17020 - ÇANAKKALE
Telefon: (0286) 220 00 22 - Santral.